Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Zilveren Schaats kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Zilveren Schaats, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Zilveren Schaats verstrekt. De Zilveren Schaats kan de volgende persoonsgegevens verwerken: -Uw voor- en achternaam, -Uw adresgegevens, -Uw telefoonnummer, -Uw geboortedatum, -Uw bankrekening, -Uw e-mailadres en -- Uw IP-adres

Waarom De Zilveren Schaats gegevens nodig heeft

De Zilveren Schaats verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Zilveren Schaats uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening en dit omdat het lidmaatschap leeftijdafhankelijk is en wij proberen om de contributie zoveel mogelijk via een automatische incasso te innen.

Hoe lang De Zilveren Schaats gegevens bewaart

De Zilveren Schaats bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Zilveren Schaats verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Zilveren Schaats worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Zilveren Schaats gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

De Zilveren Schaats maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Zilveren Schaats bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Zilveren Schaats te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Zilveren Schaats heeft hier geen invloed op. De Zilveren Schaats heeft Google geen toestemming gegeven om via De Zilveren Schaats verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dezilverenschaats.nl. De Zilveren Schaats zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Zilveren Schaats neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Zilveren Schaats maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Zilveren Schaats verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Zilveren Schaats op via info@dezilverenschaats.nl.

De Zilveren Schaats is als volgt te bereiken:

Postadres: Groene Singel 2, 2871 TA Schoonhoven
E-mailadres: info@dezilverenschaats.nl