De Zilveren Schaats
  • U kunt zich hier aanmelden voor een nieuwe tuin.
  • Opzeggen van uw huidige tuin.
  • Uw adreswijziging aan ons doorgeven.
Geef hier uw voornaam in!
Geef hier uw voorletters in!
Geef hier uw naam in!
Geef hier uw huidig adres in!
Geef hier uw huidige postcode en woonplaats in!
Geef hier uw huidig telefoonnummer in!
Geef eventueel uw mobiel telefoonnummer in!
Geef hier uw e-mail adres in!

Om u in te schrijven voor een tuin en als lid van "DeZilverenSchaats" kunt u zich hier online inschrijven. Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een rekening voor de contributie en de stukken behorende bij het lidmaatschap van de vereniging. De contributie van de vereniging bedraagt € 9,00 per jaar. De tuinhuur bedraagt € 29,00 per jaar. Mocht er een wachtlijst zijn op het complex waar u wilt tuinieren, dan wordt u gelijktijdig met uw inschrijving als lid van de vereniging op deze wachtlijst geplaatst. Als er een tuin voor u vrijkomt, wordt er contact met u opgenomen.

Uw opzegging moet voor 1 november bij de vereniging aangekomen zijn, anders wordt de huurovereenkomst voortgezet en zit u er nog een jaar aan vast.
Denkt u er a.u.b. aan dat de tuin schoon opgeleverd moet worden, anders krijgt u uw borg niet terug.  (Zie ook art. 11 van het Tuinreglement)

Contributie en huur worden niet verrekend met een eventueel vervroegd vertrek.
Over de borg wordt geen rente uitbetaald.

Geef hier uw tuinnummer in!
Geef hier eventueel uw bankrekening in!

U kunt overigens gewoon lid van de vereniging blijven. Indien dit de bedoeling is, geef dat dan hieronder aan.

Hier kunt u online uw adreswijziging aan ons doorgeven.

Geeft uw nieuwe adres in!
Geef hier uw nieuwe postcode en woonplaats in!
Geef uw nieuwe telefoonnummer in!

Met dank aan

Remco-Daniël Gielen Photography:

Tuinieren bij De Zilveren Schaats

Rob Glastra Fotografie:

Luchtfoto schaatsbaan

Contact